Ejemplo de inserción de estilos CSS en sección STYLE:

{code class="brush:html"}
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Bach's home page</TITLE>
    <STYLE type="text/css">
      h1 { color: red }
    </STYLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Bach's home page</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach was a prolific composer.</P>
  </BODY>
</HTML>
{/code}

Ejemplo de inserción de estilos desde un fichero:

{code class="brush:html"}
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE>Bach's home page</TITLE>
    <LINK rel="stylesheet" href="/bach.css" type="text/css">
  </HEAD>
  <BODY>
    <H1>Bach's home page</H1>
    <P>Johann Sebastian Bach was a prolific composer.</P>
  </BODY>
</HTML>
{/code}

Ejemplo de inserción de estilos dentro de las etiquetas:

{code class="brush:html"}
<SPAN style="font-family: L\FC beck">...</SPAN>
{/code}

Utilización de clases

{code class="brush:html"}
.pastoral { color: green } /* all elements with class~=pastoral */
H1.pastoral { color: green } /* H1 elements with class~=pastoral */
<H1>Not green</H1>
  <H1 class="pastoral">Very green</H1>
<H1>Not green</H1><H1 class="pastoral">Very green</H1>
{/code}

Más información: Selectors

Documentación sobre atributos CSS

Estándar CSS2

Resumen de propiedades (PDF)

css-cheat-sheet-v2

Otros estilos

{code class="brush:css"}
/*Deshabilitar selección de texto*/ 
-moz-user-select: none;   /* Mozilla */ 
-khtml-user-select: none;  /* Chrome */   
-o-user-select: none;    /* Opera */ 
/*Deshabilitar arrastrar imagen*/         
-moz-user-drag: none;    /* Mozilla */
{/code}